Archive for the ‘finansjera’ Category

Dług publiczny

Co do zasady budżet państwa musi być zbilansowany, zatem wydatki publiczne muszą odpowiadać dochodom, jakie osiąga w danym roku państwo. Dość często jednak okazuje się, że przy planowaniu ustawy budżetowej powstaje dług publiczny, czyli sytuacja, kiedy wydatki budżetowe przekraczają dochody państwa. W takiej sytuacji trzeba się liczyć z tym, że państwo będzie szukać sposób na załatanie dziury budżetowej oraz sposób na to, jak radzić sobie z długiem publicznym. Okazuje się, że jednym z takich sposób jest m.in. emisja obligacji skarbu państwa. Państwo emituje obligacje i sprzedaje je po określonej cenie emisyjnej. Zazwyczaj obligacje są zobowiązaniem rocznym lub dwuletnim, w praktyce zdarzają się także obligacje o dłuższym okresie emisji. Po upływie okresu emisji państwo wykupuje od właścicieli obligacje, owe instrumenty finansowe po cenie wyższej, niż cena emisyjna. Różnica pomiędzy ceną wykupu, a ceną emisyjną jest zyskiem jaki osiąga inwestor, który wybiera właśnie tą formę finansowania działalności. Innym sposobem na pokrycie dziury budżetowej jest zaciągnięcie międzynarodowych kredytów. W ostatnim czasie dość głośno mówiło się o bankructwie, takich państwa jak Grecja, Irlandia czy Portugalia. Okazuje się bowiem, że państwa te znajdują się w tak dramatycznej sytuacji finansowej, że jedynym rozwiązaniem dla nich jest proszenie o pomoc finansową i zaciąganie kredytów od innych państw.

Pozyskiwanie środków przez państwo

Środki budżetu państwa pochodzą z kilku różnych źródeł. Okazuje się, że głównym źródłem dochodów państwa są podatki. Okazuje się, że w polityce każdego państwa polityka podatkowa i jej założenia należą do najważniejszych czynników, które decydują o powodzeniu danego państwa. Należy więc zauważyć, że wśród podatków można wyróżnić podatki dochodowe oraz podatki obrotowe i konsumpcyjne. Podatki dochodowe musi płacić każdy podmiot, który w roku podatkowym osiągnął dochód na jakimkolwiek poziomie. Okazuje się więc, że podatki dochodowe muszą płacić zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne, które działaj na polskim rynku. Najbardziej znanym podatkiem dochodowym jest podatek dochodowy od osób fizycznych, choć w rzeczywistości występuje także podatek dochodowy od osób prawnych. Jeżeli chodzi o podatki obrotowe, to tutaj należy wskazać na podatek VAT, który jest określany także jako podatek od towarów i usług., Tym podatkiem objęty jest każdy towar i każda usługa, jak pozostaje wprowadzona do obrotu na rynku. Oprócz podatków ważnym źródłem dochodów państwa są także środki pochodzące np. z emisji obligacji państwowych. Okazuje się, że państwo poprzez emisję obligacji zaciąga tak naprawdę dług społeczny, który po okresie wykupu będzie musiało zwrócić wszystkim podmiotom, jakie wykupiły obligacje,. Zazwyczaj jest tak, że obligacje skarbu państwa są emitowane wówczas, gdy zachodzi potrzeba zmniejszenia długu publicznego.

Spółki skarbu państwa i ich wydatki

Spółki skarbu państwa, to przede wszystkim spółki, które działają w obszarze, który w całości objęty jest restrykcją władz danego państwa. Działalność spółek skarbu państwa jest w 100% kontrolowana przez władze państwowe, dzięki czemu działalność tego typu podmiotów jest zgodna z założeniem polityki państwa. Spółki skarbu państwa działają w obszarach kluczowych dla funkcjonowania danego państwa. Wydatki, jakie ponoszą tego typu spółki są pokrywane z budżetu państwa. Z kolei zyski wypracowane przez tego typu spółki są automatycznie odprowadzane do budżetu państwa. Okazuje się zatem, że w przypadku spółek skarbu państwa również ma się do czynienia z budżetowaniem brutto. Planowanie finansowe w tego typu podmiotach również musi podlegać ścisłym restrykcjom i ograniczeniom. W żadnym wypadku nie można dopuścić do tego, aby państwo musiało dopłacać do działalności tego typu podmiotów, gdyż związane byłoby to z gigantycznymi wręcz stratami finansowymi. Należy więc zadbać o to, aby działalności spółek skarbu państwa była jak najlepiej przemyślana. W tym celu ważne jest przede wszystkim zapewnienie tego typu spółkom właściwego kierownictwa i kadry menedżerskiej, która będzie w stanie dobrze prowadzić działalność spółki. Bardzo często jest tak, że spółki skarbu państwa mają kluczowe znacznie dla działalności całego państwa, a upadek tego typu spółki skutkowałby bardzo dużymi stratami dla państwa oraz masowymi zwolnieniami pracowników.

Finansowanie działalności przedsiębiorstw państwowych

Przedsiębiorstwa państwowe są formą podmiotów, które prowadzą swoją działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków, które w dużej mierze pochodzą z budżetu państwa. Okazuje się, że finansowanie przedsiębiorstw państwach w 90% odbywa się z wykorzystaniem środków państwowych. Dzięki tak wysokim udziałowi w dochodach przedsiębiorstw państwowych możliwe jest sprawowanie przez państwo kontroli nad działalnością tego typu przedsiębiorstw. Okazuje się jednak, że wraz z upływem czasu przedsiębiorstwa państwowe są coraz mniej opłacalną formą prowadzenia działalności przez co coraz więcej z nich upada lub zostaje sprywatyzowane. Proces prywatyzacji wywołuje wśród pracowników tych przedsiębiorstw bardzo wiele obaw i bardzo wiele strachu, jednak w ostatecznym rozrachunku zawsze wychodzi przedsiębiorstwu na dobre. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie państwowym musi się odbywać zgodnie z zasadami planowania budżetowego na poziomie państwa. Wszelkie wydatki muszą być zbilansowane, aby można było mieć pewność, że nie będzie się miało do czynienia z żadnymi nadużyciami. Ważny jest także sposób finansowanie przedsiębiorstw państwowych. Zazwyczaj odbywa się to na zasadzie finansowanie budżetowego brutto tzn. wszelkie wydatki przedsiębiorstwa państwowego są pokryte bezpośrednie z wydatków państwa, a wszelkie zyski odprowadzane są na bieżąco do budżetu.

Wydatki na edukację

Ważnym elementem wydatków budżetu państwa, które muszą być każdorazowo wzięte pod uwagę w procesie planowania finansowego budżetu państwa, są wydatki jakie co roku ponosi się na edukację. Okazuje się, że placówki edukacyjne, takie jak szkoły podstawowe, gimnazjalne, szkoły średnie oraz uczenie wyższe pochłaniają ogromną części wydatków państwa. Należy jednak liczyć się z tym, że wydatki jakie ponosi się na edukację społeczeństwa są dobrze zainwestowanymi pieniędzmi. W przyszłości należy się bowiem spodziewać tego, że naród i społeczeństwo będzie lepiej wykształcona tym samym będzie mogło się lepiej odnaleźć na rynku pracy. Okazuje się jednak, że wydatki jakie państwo ponosi na edukacje, to nie tylko koszty związane z utrzymaniem szkół i uczelni wyższych, ale w dużej mierze także wydatki na pensje dla pracowników sektora edukacji i kultury/. W rzędzie naszego państwa działa Ministerstwo Edukacji i Oświaty, które co roku zgłasza do budżetu państwa propozycję zapotrzebowania na środki finansowe. Z budżetu państwa pokrywana jest również działalność kuratorów oświaty oraz rożnego typu państwowych jednostek edukacyjnych, które oferują możliwość ponoszenia swoich kwalifikacji, a przez to możliwość stania się podmiotem bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Szacuje się, że w dobrze rozwiniętym państwie wydatki, jakie ponosi się na szeroko rozumianą edukację powinny obejmować około 15-20% wydatków budżetu państwa. Jest to więc bardzo wysoka kwota, która nie zawsze może być zrealizowana.

Najnowsze komentarze
Kategorie
Kredyt lub pożyczka – sonda

Czy brałeś kiedyś kredyt lub pożyczkę?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
biznes i ekonomia pozyczanie poza bankiem konto w internecie same plusy kredyty bez bik jakie konto bankowe kredyt sposobem na szybka gotowke o 2 inf finansjera ubezpieczenie zdrowotne poza unia europejska ubezpieczenie wazny czynnik przy wyborze wakacyjnej oferty aby wakacje byly udane sporty ekstremalne a ubezpieczenia wakacyjne ubezpieczenie dla naszych dzieci o 3 inf finansjera o 2 teoria ekonomii dobry doradca od finansow godzenie interesow wybor doradcy po co sie ubezpieczac o 4 inf finansjera o 3 jakie ubezpieczenie nizszy zus dla rozpoczynajacych dzialalnosc oplacanie skladek zus a przedsiebiorcy czemu sluza skladki na fgsp o 5 inf finansjera o 4 kto placi skladki na fundusz pracy ubezpieczenie na fundusz pracy i fgsp zasilek chorobowy student na zleceniu pracujacy student a ubezpieczenie o 6 inf finansjera o 5 ubezpieczenie zdrowotne studenta ubezpieczenie rolnikow zgloszenie do ubezpieczenia szkola jezykowa egipt last minute o 7 inf finansjera o 6 pozyczki od zaraz konto internetowe zalety jak konto bankowe to tylko w sieci szybkie pieniadze zepsuty samochod o 8 inf finansjera o 7 kredyty online budzet miasta budzet gminy dziura budzetowa podatki dochodowe i ich udzial w dochodach panstwa o 9 inf finansjera o 8 rodzaje podatkow podatki i ich znacznie dla finansow wydatki samorzadowe wydatki rzadowe finansowanie unii europejskiej o 10 inf finansjera o 9 dlug publiczny pozyskiwanie srodkow przez panstwo spolki skarbu panstwa i ich wydatki finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw panstwowych wydatki na edukacje o 11 inf finansjera o 10 wydatki na sluzbe zdrowia wydatki budzetu panstwa praca we wloszech wyksztalcenie kierunkowe praca w niemczech o 12 inf finansjera o 11 kreatywnosc i innowacyjnosc praca w grecji praca we francji doswiadczenie zawodowe zdolnosci analityczne o 13 inf finansjera o 12 samodzielnosc i zaradnosc odpornosc na stres umiejetnosc pracy w grupie otwartosc na doswiadczenie i chec uczenia sie dyspozycyjnosc o 14 inf finansjera o 13 uczciwosc umiejetnosci kierownicze komunikatywnosc solidnosc i zdyscyplinowanie systematycznosc i umiejetnosc planowania o 15 inf finansjera o 14 praca w portugalii praca w danii praca w finlandii praca w irlandii praca w wielkiej brytanii o 16 inf finansjera o 15 praca w hiszpanii praca w holandii praca w norwegii sklep internetowy pomyslem na zycie restauracja biznes dla zaawansowanych o 17 inf finansjera o 16 projektant ogrodow doskonala praca dla tworcow stylistka paznokci meble ogrodowe dochodowy interes gastronomia sezonowa czy studia sa niezbedne w osiagnieciu sukcesu o 18 inf finansjera o 17 czy na warzywniaku mozna zarobic cukiernia pomyslem na slodki biznes szkolenie psow pozyczka lub dofinansowanie na rozkrecenie firmy male przedsiebiorstwo a pozyczka o 19 inf finansjera o 18 kwiaciarnia pachnacy biznes warunki kredytu na firme kredyt na firme jaki kredyt jest najlepszy dla malej firmy instruktor fitness o 20 inf finansjera o 19 firma sprzatajaca catering czy na tym mozna zarobic stosunek ekonomiczny miast przemyslowych gospodarka wolno rynkowa a centralnie sterowana zarabianie poprzez biznes inf finansjera o 20