Archive for the ‘finansjera’ Category

Jakie ubezpieczenie

Na rynku ubezpieczeń jest wiele różnych towarzystw, które kuszą klientów różnymi ofertami i promocjami. Zakłady ubezpieczeń starają się sprostać potrzebom klientów i przekonują, że warto zainwestować w porządne ubezpieczenie na życie. Szukając najlepszej polisy dla siebie, łatwo się pogubić w wielu różnorodnych ofertach. Dzisiejsze ubezpieczenia nie tylko są ochroną, ale także pozwalają skutecznie oszczędzać i pomnażać sumę ubezpieczenia. Nie ma jednej recepty która wskazałaby jakie ubezpieczenie będzie najlepsze. Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania. Potrzebuje więc innego ubezpieczenia na życie. W wyborze ubezpieczenia bardzo ważne jest aby wziąć pod uwagę sytuację finansową, wiek, status zawodowy i rodzinny, a także stan zdrowia. Dlatego dla indywidualnego człowieka bardzo ważne jest indywidualne dobranie polisy. Należy przyjrzeć się polisom oferowanym przez Internet. Zapoznać się z ofertami kilku firm ubezpieczeniowych, przeprowadzając rozmowy z poszczególnymi agentami. To pozwoli wybrać najlepszą ofertę. Najważniejsze, aby ubezpieczenie chroniło finansowo rodzinę. Jednak dzisiejsze ubezpieczenia na życie mają jeszcze inny zakres ochrony. Może zabezpieczać dodatkowe środki na emeryturę oraz ubezpieczać zdrowie. Stosowane jest także jako zabezpieczenie długoterminowego kredytu mieszkaniowego. Jak widać, wybór najodpowiedniejszego ubezpieczenia na życie nie jest taki prosty.

Niższy ZUS dla rozpoczynających działalność

Start w biznesie ułatwiają preferencyjne zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki niższym składkom, przedsiębiorca może zaoszczędzić prawie 500 zł miesięcznie przez pierwsze dwa lata działalności. To bardzo przydatne ułatwienie dla początkujących biznesmenów, bo podatki i składki ZUS pochłaniają dużą część przychodów przedsiębiorstw. Aby ułatwić start początkującym przedsiębiorcom, w 2005 roku wprowadzono przepisy pozwalające na obniżenie składek tym, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Osoby które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po uregulowaniu należności z tytułu składek ZUS, w kieszeni przedsiębiorcy zostanie kilkaset złotych. Niższe składki to dobry sposób na pobudzenie aktywności potencjalnych przedsiębiorców, którzy dzięki tym ułatwieniom chętniej podejmują działalność gospodarczą. Jednak nie każdy przedsiębiorca otwierający nową firmę może z tych preferencji skorzystać. Nie mogą liczyć na ulgi przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych, czyli pięciu lat, prowadzili pozarolniczą działalność. Ponadto, składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Opłacanie składek

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to obowiązek płatników składek. Opłat tych dokonuje się w ustalonej formie i według określonych wzorów, z podziałem na poszczególne fundusze, odrębnymi wpłatami, na wskazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rachunki bankowe. W tym celu drukuje się trzy oddzielne druki przelewów i dokonuje się wpłaty na zupełnie inne rachunki bankowe. Wzór jednolitego bankowego dokumentu płatniczego i zasady jego wypełniania określa rozporządzenie Ministra Finansów Dokonać wpłaty składek można w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek. Zwolnione z opłacania składek w formie bezgotówkowej są nie które grupy płatników, takie jak: twórcy i artyści, wykonujący pozarolniczą działalność twórczą lub artystyczną, osoby duchowne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, kontynuujące ubezpieczenia emerytalne i rentowe, osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej zatrudniające pracowników, osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej opłacające składki na własne ubezpieczenia na zasadzie dobrowolności. Mogą oni zatem regulować składki za pomocą wpłaty na konto ZUS. Jeśli składki nie są uregulowane w terminie, należy uiścić należność wraz z należnymi odsetkami, a w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, zakład może wymierzyć płatnikowi dodatkową opłatę do wysokości 100% nie opłaconych składek.

ZUS a przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, jest zobowiązany do zgłoszenia się jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. Od ponad roku zgłoszenia mogą dokonać prościej, korzystając z tzw. jednego okienka. Dzięki niemu, przedsiębiorcy nie muszą osobiście informować każdego z urzędów z osobna o rozpoczęciu i zawieszaniu działalności. Rejestracji dokona za płatnika urząd. Jednak nie wszystkie sprawy w ZUS za niego załatwi. Czasem potrzebna jest wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby rozpoczynające działalność wypełniają dziś internetowy wniosek. Na jego podstawie ZUS zaewidencjonuje taką osobę jako płatnika składek i sporządzi za niego pierwszorazowe zgłoszenie płatnika składek. W pewnych przypadkach konieczne jest jednak samodzielne zgłoszenie poprzez złożenie dodatkowych dokumentów, które trzeba przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia podlegania ubezpieczeniom. Ponadto, przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe za wszystkie zatrudnione osoby, w stosunku do których istnieje obowiązek ubezpieczenia. Zmiany w prowadzeniu działalności zgłaszane są do organu ewidencyjnego. Na tej podstawie ZUS sporządza za płatnika składek odpowiednio zgłoszenie zmiany danych ewidencyjnych płatnika. ZUS nie wyrejestruje płatnika składek jeśli nadal zatrudnia pracowników. Najpierw płatnik powinien wyrejestrować pracowników.

Czemu służą składki na FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przydaje się, kiedy pracodawca popadanie w kłopoty. Dzięki niemu, w przypadku gdyby nastąpiła niewypłacalność pracodawcy, zostaną zaspokojone roszczenia pracowników, byłych pracowników oraz członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej. Pieniądze z funduszu przeznaczane są na wypłatę wynagrodzeń za pracę, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas nie wykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Ponadto, fundusz finansuje wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby należnego na podstawie art. 92 Kodeks pracy, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, odprawę pieniężną przysługującą na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz ekwiwalenty, odszkodowania i składki na ubezpieczenia. Wypłata tych wszystkich należności następuje na podstawie zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń sporządzonego przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy lub wniosku pracownika, byłego pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika. Wysokość świadczeń wypłaconych dla jednego pracownika za okres jednego miesiąca jest ograniczona ustawowo.

Najnowsze komentarze
Kategorie
Kredyt lub pożyczka – sonda

Czy brałeś kiedyś kredyt lub pożyczkę?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
biznes i ekonomia pozyczanie poza bankiem konto w internecie same plusy kredyty bez bik jakie konto bankowe kredyt sposobem na szybka gotowke o 2 inf finansjera ubezpieczenie zdrowotne poza unia europejska ubezpieczenie wazny czynnik przy wyborze wakacyjnej oferty aby wakacje byly udane sporty ekstremalne a ubezpieczenia wakacyjne ubezpieczenie dla naszych dzieci o 3 inf finansjera o 2 teoria ekonomii dobry doradca od finansow godzenie interesow wybor doradcy po co sie ubezpieczac o 4 inf finansjera o 3 jakie ubezpieczenie nizszy zus dla rozpoczynajacych dzialalnosc oplacanie skladek zus a przedsiebiorcy czemu sluza skladki na fgsp o 5 inf finansjera o 4 kto placi skladki na fundusz pracy ubezpieczenie na fundusz pracy i fgsp zasilek chorobowy student na zleceniu pracujacy student a ubezpieczenie o 6 inf finansjera o 5 ubezpieczenie zdrowotne studenta ubezpieczenie rolnikow zgloszenie do ubezpieczenia szkola jezykowa egipt last minute o 7 inf finansjera o 6 pozyczki od zaraz konto internetowe zalety jak konto bankowe to tylko w sieci szybkie pieniadze zepsuty samochod o 8 inf finansjera o 7 kredyty online budzet miasta budzet gminy dziura budzetowa podatki dochodowe i ich udzial w dochodach panstwa o 9 inf finansjera o 8 rodzaje podatkow podatki i ich znacznie dla finansow wydatki samorzadowe wydatki rzadowe finansowanie unii europejskiej o 10 inf finansjera o 9 dlug publiczny pozyskiwanie srodkow przez panstwo spolki skarbu panstwa i ich wydatki finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw panstwowych wydatki na edukacje o 11 inf finansjera o 10 wydatki na sluzbe zdrowia wydatki budzetu panstwa praca we wloszech wyksztalcenie kierunkowe praca w niemczech o 12 inf finansjera o 11 kreatywnosc i innowacyjnosc praca w grecji praca we francji doswiadczenie zawodowe zdolnosci analityczne o 13 inf finansjera o 12 samodzielnosc i zaradnosc odpornosc na stres umiejetnosc pracy w grupie otwartosc na doswiadczenie i chec uczenia sie dyspozycyjnosc o 14 inf finansjera o 13 uczciwosc umiejetnosci kierownicze komunikatywnosc solidnosc i zdyscyplinowanie systematycznosc i umiejetnosc planowania o 15 inf finansjera o 14 praca w portugalii praca w danii praca w finlandii praca w irlandii praca w wielkiej brytanii o 16 inf finansjera o 15 praca w hiszpanii praca w holandii praca w norwegii sklep internetowy pomyslem na zycie restauracja biznes dla zaawansowanych o 17 inf finansjera o 16 projektant ogrodow doskonala praca dla tworcow stylistka paznokci meble ogrodowe dochodowy interes gastronomia sezonowa czy studia sa niezbedne w osiagnieciu sukcesu o 18 inf finansjera o 17 czy na warzywniaku mozna zarobic cukiernia pomyslem na slodki biznes szkolenie psow pozyczka lub dofinansowanie na rozkrecenie firmy male przedsiebiorstwo a pozyczka o 19 inf finansjera o 18 kwiaciarnia pachnacy biznes warunki kredytu na firme kredyt na firme jaki kredyt jest najlepszy dla malej firmy instruktor fitness o 20 inf finansjera o 19 firma sprzatajaca catering czy na tym mozna zarobic stosunek ekonomiczny miast przemyslowych gospodarka wolno rynkowa a centralnie sterowana zarabianie poprzez biznes inf finansjera o 20