Rodzaje podatków

Podatki są ważnym instrumentem polityki finansowej państwa. W praktyce podatki można podzielić na kilka różnych rodzajów, wykorzystując do podziału rożne kryteria klasyfikacji. Najbardziej popularny jest jednak podział podatków na podatki dochodowe, podatki obrotowe, podatki majątkowe oraz podatki konsumpcyjne. Pokazuje się, że z podatkiem dochodowym, czyli z podatkiem dochodowym od osób prawnych lub tez z podatkiem dochodowym od osób fizycznych spotkał się już niemal każdy. Obowiązek zapłaty tego właśnie podatku ciąży na każdym, kto w ciągu roku podatkowego osiągnął jakikolwiek dochód. Okazuje się więc, że podatek dochodowy mogą płacić nie tylko osoby, które na stałe zatrudnione są na danym stanowisku, lecz także osoby, które pracują dorywczo na podstawie jakiejś umowy cywilnoprawnej. Znanym podatkiem, z którym miała do czynienie z całą pewnością każdy jest również podatek od towarów i usług, określany jako podatek vat. Jest to podatek obrotowy, który obciąża ostatecznego nabywcę danego towaru lub też danej usługi. Okazuje się więc, że podatek vat może być odliczany od dochodu, przez podmioty, które zakupiły dane towary lub dane usługi w celu ich dalszego przetwarzania. Podatki majątkowe, to przede wszystkim podatki, które obciążają majątek podatnika, chodzi więc tutaj podatek od spadków i darowizn, podatek od gier i zakładów itp. W praktyce w polskim systemie podatkowym, który jest jednym z sektorów systemu finansowego państwa, występują także podatki konsumpcyjne.

Podatki i ich znacznie dla finansów

Podatki są jednym z najważniejszych źródeł dochodów budżetowych, z jakim ma się do czynienia w przypadku każdego państwa na świecie. Podatki oznaczają świadczenie przymusowe, które jest pobierane od każdego podmiotu, na którym ciąży prawny obowiązek uiszczenia podatku. Przede wszystkim podatki i opłaty akcyzowe, z jakimi ma się obecnie do czynienia przynoszą dochody na poziomie budżetu państwa, jak również na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, czyli na poziomie gminy, miasta czy też powiatu. To właśnie środki pochodzące z tytułu podatków mogą być z powodzeniem przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności państwa w danym roku budżetowym. Podatki oprócz tego, że są ważnym źródłem dochodów państwa są także instrumentem polityki finansowej państwa. Państwo, poprzez podwyższanie i obniżanie podatków, oraz poprzez szeroko rozwinięty system ulg i zwolnień podatkowych może sterować zachowaniami swoich obywateli. Dla przykładu jeżeli zostanie podniesiona stopa jakiego podatku, to należy się liczyć z tym, że podatnicy będą zmniejszać swoją konsumpcję, gdyż towar będzie relatywnie droży. Z kolei obniżenie poziomu podatku, co przełoży się na spadek ceny, ma zachęcić konsumentów do kupowania takich a nie innych podatków. Okazuje się, że podatki są instrumentem sterowania polityką finansową w państwie, ale są także instrumentem, dzięki któremu można wywierać wpływ na zachowania się obywateli.

Wydatki samorządowe

Dochody budżetu państwa w pewnym stopniu przeznaczone są także na finansowanie samorządów, dlatego też co roku z budżetu państwa pewna pula środków musi być przeznaczona na działalność, gmin, miast i powiatów. Okazuje się, że środki, jakie przeznacza się na funkcjonowanie tych właśnie jednostek samorządu terytorialnego są środkami, które w zdecydowanej większości pochodzą z tytułu podatków lokalnych, takich jak przede wszystkim podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny itp. Gminy, miasta pobierają także opłaty , takie jak np. opłata za posiadanie pasa itp. Środki, jakie w ten sposób uzyskuje samorząd przeznaczone są na finansowanie wydatków danej gminy czy też danego miasta. Chodzi tutaj przede wszystkim o pokrycie wydatków związanych z koniecznością utrzymania właściwego stanu dróg i poboczy. Ważne jest także sprzątanie trenów danej gminy itp. Pracownicy samorządowi są dotowania z budżetu państwa, ich pensje są więc pensjami wypłacanymi według z góry ustalonego wzorca. Bogate gminy w Polsce mogą sobie pozwolić na rożnego typu inwestycje, zaś gminy biedniejsze muszą się skupić nad realizacją ich podstawowych funkcji i ich podstawowych zadań. Wydatki i dochody samorządowe również są ujmowane w formie budżetu, który musi zostać przyjęty na posiedzeniu rady gminy, rady miasta lub rady powiatu.

Wydatki rządowe

Ważnym punktem finansów publicznych jest uchwalanie ustawy budżetowej. Dla wielu wręcz uchwalanie ustawy budżetowej jest punktem najważniejszym. Okazuje się więc, że ustawa budżetowa musi być skonstruowana w ten sposób, aby zabezpieczyć interesy wszystkich obywateli, którzy tego właśnie oczekują. Zatem zasadnicze znaczenie ma mądre i roztropne rozplanowanie wydatków rządowych. Okazuje się, że rząd w naszym państwie, czyli posłowie i senatorowie mają finansowaną swoją działalność z budżetu państwa. Koszty związane z ich rocznym utrzymaniem, jak również koszty związane z utrzymaniem sal obrad są bardzo duże. Z uwagi na tak wysokie wydatki, jakie co roku obciążają finanse publiczne z tego tytułu, części posłów postuluje, aby w przyszłości działalność partii politycznych była finansowana nie z budżetu państwa lecz ze środków prywatnych, które będą musiały być zgromadzone samodzielnie przez poszczególne partie. Przy czym nie ma się co obawiać, gdyż zazwyczaj w interesie dużych koncernów leży, aby w sejmie przeszło takie, a nie inne rozstrzygnięcie. Dlatego też koncerny te chętnie zapłacą za działalność partii, która będzie forsować korzystne dla nich rozwiązania. Okazuje się, że w planowaniu finansowym ważne jest również to aby zachować umiar i zdrowy rozsądek, dlatego tez w żadnym wypadku nie należy się zgadzać na to, aby z dochodów publicznych finansowane były prywatne zakupy posłów czy senatorów.

Finansowanie Unii Europejskiej

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej nasz kraj przyjął na siebie zobowiązania związane z członkostwem. Okazuje się, że przez pierwszych kilka lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej nasz kraj będzie otrzymywał środki finansowe w postaci m.in. dotacji i subwencji. Dotacje te w zdecydowanej większości będą przeznaczone na rozwój polskiej infrastruktury drogowej oraz na rozwój sieci dróg krajowych i autostrad. Środki z Unii Europejskiej będą także przeznaczone na wspieranie edukacji oraz na ochronę zabytków i dziedzictwa narodowego i kulturowego naszego kraju. Z uwagi na te okoliczności możemy śmiało powiedzieć, że wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej nasz kraj zyskał bardzo wiele. Po kilku latach od przystąpienia Polski do UE należy się także liczyć z tym, że nasz kraj corocznie z budżetu państwa będzie musiał przeznaczyć pewno część środków na wsparcie i rozwój nowych krajów członkowskich. Finanse naszego kraju po przystąpieniu do Wspólnoty muszą być oparte na tych samych zasadach rozliczeń, co finanse w każdym innym kraju członkowskim Unii. Podobnie jest z innymi dziecinami życia i gospodarki, które zdecydowaliśmy się podporządkować unijnym dyrektywom. Środki, które pochodzą z funduszy unijnych bardzo skutecznie pomogły w modernizacji wielu inwestycji oraz pomagają do tej pory w powstawaniu zupełnie nowych inwestycji.

Najnowsze komentarze
Kategorie
Kredyt lub pożyczka – sonda

Czy brałeś kiedyś kredyt lub pożyczkę?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
biznes i ekonomia pozyczanie poza bankiem konto w internecie same plusy kredyty bez bik jakie konto bankowe kredyt sposobem na szybka gotowke o 2 inf finansjera ubezpieczenie zdrowotne poza unia europejska ubezpieczenie wazny czynnik przy wyborze wakacyjnej oferty aby wakacje byly udane sporty ekstremalne a ubezpieczenia wakacyjne ubezpieczenie dla naszych dzieci o 3 inf finansjera o 2 teoria ekonomii dobry doradca od finansow godzenie interesow wybor doradcy po co sie ubezpieczac o 4 inf finansjera o 3 jakie ubezpieczenie nizszy zus dla rozpoczynajacych dzialalnosc oplacanie skladek zus a przedsiebiorcy czemu sluza skladki na fgsp o 5 inf finansjera o 4 kto placi skladki na fundusz pracy ubezpieczenie na fundusz pracy i fgsp zasilek chorobowy student na zleceniu pracujacy student a ubezpieczenie o 6 inf finansjera o 5 ubezpieczenie zdrowotne studenta ubezpieczenie rolnikow zgloszenie do ubezpieczenia szkola jezykowa egipt last minute o 7 inf finansjera o 6 pozyczki od zaraz konto internetowe zalety jak konto bankowe to tylko w sieci szybkie pieniadze zepsuty samochod o 8 inf finansjera o 7 kredyty online budzet miasta budzet gminy dziura budzetowa podatki dochodowe i ich udzial w dochodach panstwa o 9 inf finansjera o 8 rodzaje podatkow podatki i ich znacznie dla finansow wydatki samorzadowe wydatki rzadowe finansowanie unii europejskiej o 10 inf finansjera o 9 dlug publiczny pozyskiwanie srodkow przez panstwo spolki skarbu panstwa i ich wydatki finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw panstwowych wydatki na edukacje o 11 inf finansjera o 10 wydatki na sluzbe zdrowia wydatki budzetu panstwa praca we wloszech wyksztalcenie kierunkowe praca w niemczech o 12 inf finansjera o 11 kreatywnosc i innowacyjnosc praca w grecji praca we francji doswiadczenie zawodowe zdolnosci analityczne o 13 inf finansjera o 12 samodzielnosc i zaradnosc odpornosc na stres umiejetnosc pracy w grupie otwartosc na doswiadczenie i chec uczenia sie dyspozycyjnosc o 14 inf finansjera o 13 uczciwosc umiejetnosci kierownicze komunikatywnosc solidnosc i zdyscyplinowanie systematycznosc i umiejetnosc planowania o 15 inf finansjera o 14 praca w portugalii praca w danii praca w finlandii praca w irlandii praca w wielkiej brytanii o 16 inf finansjera o 15 praca w hiszpanii praca w holandii praca w norwegii sklep internetowy pomyslem na zycie restauracja biznes dla zaawansowanych o 17 inf finansjera o 16 projektant ogrodow doskonala praca dla tworcow stylistka paznokci meble ogrodowe dochodowy interes gastronomia sezonowa czy studia sa niezbedne w osiagnieciu sukcesu o 18 inf finansjera o 17 czy na warzywniaku mozna zarobic cukiernia pomyslem na slodki biznes szkolenie psow pozyczka lub dofinansowanie na rozkrecenie firmy male przedsiebiorstwo a pozyczka o 19 inf finansjera o 18 kwiaciarnia pachnacy biznes warunki kredytu na firme kredyt na firme jaki kredyt jest najlepszy dla malej firmy instruktor fitness o 20 inf finansjera o 19 firma sprzatajaca catering czy na tym mozna zarobic stosunek ekonomiczny miast przemyslowych gospodarka wolno rynkowa a centralnie sterowana zarabianie poprzez biznes inf finansjera o 20